Cikkek

Településképi rendelet véleményezése

Értesítem a tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Hollád Község Önkormányzata döntést hozott településképi rendeletének elkészítésére vonatkozóan.

A rendelet tervezete ide kattintva érhető el!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzat lefolytatja településképi rendeletének elkészítéséhez a partnerségi egyeztetését.

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi rendelet készítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 10/2017. (X.20.) számú rendelete 3.§ szerinti Partnerek az eljárások véleményezési szakaszában javaslatot, észrevételt tehetnek,
valamint véleményt nyilváníthatnak.

A településrendezési eszközök tervezett módosításának előzetes tájékoztatási anyaga letölthető az önkormányzat honlapjáról www.hollad.hu, vagy megtekinthető helyben az önkormányzatnál kifüggesztve.

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Hollád Község lakossága, a holládi ingatlantulajdonosok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, továbbá az illetékes I. fokú építésügyi hatóság.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez: 2020. február 27-én 9.00 órától

Helyszín: Hollád Község Önkormányzatának tárgyalóterme

8731 Hollád, Fő u. 16.

A véleménynyilvánítás határideje: 2020. február 27-tól március 6-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet, ill. / vagy a polgarmesterhollad (kukac) gmail (pont) com e-mail címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Kabai Gergely sk. polgármester