Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében. Az igényfelmérés során az önkormányzatnak összesített adatokat szükséges rögzítenie.

Az adatszolgáltatás határidőben való teljesítése érdekében tisztelettel kérjük a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy segítse a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyiség felmérését Holládon.

A települési összesített igény leadásához szükséges adatok:

  • az ingatlan címe,
  • barnakőszén mennyisége (lehetőleg mázsában kifejezve).

Az igény jelzésének módja:

  • elektronikusan a muszak@balatonszentgyorgy.hu címre, vagy
  • papír alapon a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal (8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.).

Az igénybejelentés határideje2022. szeptember 29. (csütörtök)

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Tisztelettel kérem az érintett lakosságot, hogy adatszolgáltatásával segítse az igényfelmérést!

Török Csilla címzetes főjegyző