Segítse Ön is a Helyi Értéktár Bizottság munkáját!

  1. Mit jelent?

Települési Érték Tár

A település szempontjából meghatározó jelentőségű, a falunkhoz való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., amit a települési értéktár bizottsági (továbbiakban: TÉB) – annak minősít.

A Települési Helyi Értékek Gyűjteménye a TÉB által  kiemelkedő helyi jelentőségűnek nyilvánított javak összessége. 

  1. A javaslattétel és döntés szabályai

A TÉB. tagjaihoz  címezve, írásban bárki javaslatot tehet, arra vonatkozóan, hogy mi kerüljön a helyi értéktárba , de  indokolni szükséges és dokumentálni kell.

A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 114/2013. (VI. 16.) Kormány Rendelet 6. § (4) bekezdése, továbbá 1. sz. melléklete az irányadó.

A beérkezett javaslatot az értéktár bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza.

  1. Felvétel a Települési Helyi Értékek Gyűjteménye azaz, az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül, a fent leírt szavazati aránnyal a TÉB. dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.

Javaslataival fordulhat a bizottság bármely tagjához, vagy javaslatát küldheti postán a

8731 Hollád, Fő u. 16. címre.

 

Helyi Értéktár Bizottság tagjai:

  • Marton Ágnes ÖFHE elnöke
  • Sifter Aranka önkormányzati képviselő
  • A Bizottság elnöke: Üst Gyula alpolgármester

 

A helyi értékek szakterületi kategóriái az alábbiak:

a.) Agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b.) Egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c.) Épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d.) Ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e.) Kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek;

f.) Sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

g.) Természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h.) Turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

 

2021.11. 11.

 

Holládi Helyi Értéktár Bizottság

Javaslati űrlap: