„Múlt és jelen – Helyi értékek népszerűsítése Holládon”

 

HUNG 2022-8875 azonosítószámú projekt első programja

Dr. Lukács Gábor (MATE Georgikon Campus, agrártörténész)

A Festetics-örökség hagyományai a dél-nyugat Balatonnál című ismereterjesztő előadása volt megtekinthető.

 

A rendezvény nyitásaként Kabai Gergely, Hollád község polgármestere köszöntötte a résztvevőket, valamint ismertette az induló projekt céljait és tervezett szakmai tartalmát.

Ezt követően Lukács Gábor előadásának elején az érdeklődők megismerhették nemzeti értékek rendszerét, valamint a vonatkozó jogszabályokat, betekintést nyerhettek az értéktár piramis szintjeire, hallhattak a helyi értékek fontosságáról, megőrzésül céljairól, megőrzésük módszereiről.

Az előadás következő részében a jelenlévők megismerhették a Dunántúlon és Hollád térségében is évszázadokig kiemelkedő szerepet betöltő herceg Festetics család máig élő örökségét.

A továbbiakban a hallgatóság betekintést nyert a Festetics család történetébe 1700 és 1945 között, részletesen tárgyalva az egyes generációkat, helyi érdekeltségeket, birtokuk fejlesztésére tett erőfeszítéseiket és a helyi lakosok életében játszott fontos szerepüket.

Szóba került az épített és kulturális örökségük, melyet a helyi lakosok hasznára hoztak létre, legyen szó akár a Zalát és Somogyot összekötő hídépítésről, Georgikon intézetről, Helikon ünnepségükről, vagy a kistelepüléseket is érintő kisebb fejlesztésükről.

A HUNG-2022/8875 Múlt és jelen – Helyi értékeink népszerűsítése Holládon pályázat keretében 2022. augusztus 17-én került sor a térségi helyi értékeket bemutató tanulmányi kirándulásra.

 

A kiránduláson összesen 25 fő vett részt, amelyen a Holládi Helyi Értéktár Bizottsággal partnerségben működő vörsi és balatonmáriafürdői helyi értéktér is képviseltette magát.

Programunk a vas megyei Oszkón kezdődött, ahol az Oszkói Hegypásztor Kör fogadott minket. A Hegypásztor Kör közel négy évtizede foglalkozik szőlőhegyi érték- és tájmegőrzéssel. Elsőként a szervezet képviseletében Drimmer Lászlóné Katalin előadás keretében mutatta be a résztvevőknek a tevékenységüket és működésüket, valamint elért eredményeiket. Ezt követően az oszkói szőlőhegy népi építészeti emlékeit ismertük meg, benne a közel 200 éves felújított pincetájházzal.

A nap második részében látogatást tettünk az Osvald – Bujtor-féle  Malomban kialakított kiállítóhelyen, Gyenesdiáson ahol Gál Lajos polgármester fogadta a kirándulókat. Felvezetőjében bemutatta a nagyközség értékőrző tevékenységét, az önkormányzat és a helyi közösségek munkáját és elért eredményeiket, valamint a középkori eredetű vízimalom viszontagságot történetét és megújulását. A látogatóközpont révén megismertük a hagyományos malomtechnikai vívmányokat, fejlesztéseket, illetve a helyi vízgazdálkodás módszertanát,  ennek  keretében ismereteket szereztünk a malom jelenlegi és régmúltjában történt fejlesztéseiről, továbbá betekintést nyerhetünk a magyar agrárkultúra fűszerkerti hagyományaiba is.

A program a nap tanulságainak áttekintésével egy menüebéd közös elfogyasztásával zárult. 

A holládi Bari-hegyen 2022.szeptember 17-én került sor . a történeti értékű 1779-ben épült Futó-pince átadó ünnepségére.

 

A szőlőhegyi kiállítóhely bemutatását szolgáló tematikus délután keretében került sor a Múlt és jelen – Helyi értékeink népszerűsítése Holládon projekt következő ismeretterjesztő eseményére.

Az esemény kezdetén Dr. Kabai Gergely köszöntötte a résztvevőket, ismertette a szőlőhegyi pince megújításához vezető folyamatokat, valamint a Holládi Helyi Értéktár Bizottság és Hollád Község Önkormányzatának értékőrző tevékenységeit. Köszöntőjében kitért arra, hogy a pince felújításának fő célja az volt,  hogy bemutassa a látogatok számára a helyi szőlőművelés, hagyományát, módszereit.

Ezt követően a szőlőhegyi épület egykori tulajdonosai köszönték meg a helyi értékőrző munkát és fejezték ki elismerésüket.

Az esemény befejezéseként került sor Dr. Illés Péter, a Savaria Múzeum etnográfusának előadására, akik a dél-nyugat dunántúli szőlőhegyi kultúra tradíció történeti dimenzióiról szólt, valamint a népi építészet jellegzetes hagyományainak kialakulását ismertette, erre épülve pedig a más településeken zajló helyi értékőrző tevékenység jó példáira is kitért.

Mindezek után az érdeklődő látogatók az előadó kalauzolásával egy tárlatvezetésen is részt vehettek.

A “Múlt és jelen – Helyi értékeinek népszerűsítése Holládon” projekt keretében 2023. március 4-én került sor “A bari-hegyi Szent Donát kápolna története” című helytörténeti kiadvány bemutató rendezvényére.

A kötetbemutatón dr. Illés Péter, a Savaria Múzeum néprajzkutatója és főmuzeológusa köszöntötte a résztvevőket. Előadásában bemutatta a dél-nyugat dunántúli szőlőhegyek történeti fejlődését, táji és társadalmi kapcsolatukat, a hagyományos népi kultúrában betöltött szerepüket. Ezt követően a hagyomány gazdálkodás és tájhasználat 20. századi átalakulására tért ki, valamint mindezt a kötet szellemiségével összhangban a szakrális örökség jelentőségével egészítette ki. Végezetül pedig a szellemi örökség megőrzésének mai dillemáira és lehetőségeire tért ki.

Ezt követően Huszár Mihály, a Marcali Múzeum történésze, muzeológusa, a kötet szerkesztője ismertette a kötet létrejöttének menetét és szerkesztői feladatok közben elvégzett további feltáró feladatokat, kezdve a nagyszámú képanyag feldolgozásától a latin nyelvű források feldolgozásáig.

A könyv szerzője, Hollád polgármestere, Kabai Gergely ismertette a pályázat elmúlt egy évben lezajlott eseményeit és nagyszámú résztvevőnek megköszönte, hogy az elmúlt programokon nagy érdeklődéssel vettek részt. A szerző ezt követően összefoglalta a kiadvány lefontosabb helytörténeti üzeneteit és tudományos, közösségi jelentőségét.

A bemutató végén az érdeklődők kezükbe vehették Hollád  és a Bari-hegy történetének fontos elemét feldolgozó darabját. A szerény büfé elfogyasztását kötetlen beszélgetés zárta.