Településünkről, Holládról

Egy csaknem háromszáz lelkes, kicsi falu vagyunk Somogy megye észak-nyugati szélén. A 7-es főközlekedési út mellett, kb. 1 km-re az M7-es autópályától, festői környezetben található Hollád. Településünk nevét 1496-ban említi először oklevél, akkor még Holládtikos néven, Szenyér várának “tartozékaként”.

Egy 1536-ban kelt adólajstrom már önálló településként tartja számon Holládot. A török után a települést csak 1712-ben építik újjá, majd 1726-tól a Festeticsek, később az egyház birtokába kerül. 1932-ben iskolát építettek; jelenleg ez a templomunk.

1992-től 2004-ig Vörs községgel, majd 2005. januárjától 2012. december 31-ig Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos-Vörs községekkel működtünk körjegyzőségben.

Jelenleg Balatonszentgyörgyhöz tartozunk, Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzat név alatt.

 

TELEPÜLÉSÜNK LEÍRÁSA

Hollád jelenleg 278 lakosú település Somogy megye Észak nyugati részén a Balatontól 10 kilométernyire. Marcali és Keszthely között félúton fekszik. A településnek öt utcája van.

 

Közintézményeink:

A Kultúrház, amely helyet ad az önkormányzat hivatalos helyiségének is.

Orvosi rendelője, temploma és egy külön álló használaton kívüli harangtornya van.

A volt óvoda (korábban iskola) épülete átépítésre került: az “Integrált Közösség Szolgáltató Tér” címet nyerte el, itt működik a Könyvtár is. Egyházilag Hollád a Vörsi Plébániához tartozik, a helyi templomban hetente van Istentisztelet .

Földrajzi értelemben a falu az észak déli irányú Marcali-hát dombvidékének a nyugati oldalán kisebb magaslaton, illetve annak az előterében helyezkedik el. Környezete mezőgazdasági jellegű, mivel azt vegyesen erdők, szántók, rétek, valamint a szőlőhegy foglalja el. Megjelenésében szembeötlő a dombon álló régi harangtorony masszív, fehér színű tömbje, amely köré a faluközpont települt. A beépítettség ezen a részen szinte teljes, de kifelé haladva a belterület szellősebbé válik.

Utcái közül a Petőfi utca északról, a Rákóczi pedig nyugatról vezet fel a magaslatra; ez utóbbiból kiugorva, lent a rét szélén, az észak-déli irányú Fő utcát találjuk. Ebben van a közigazgatási központ.

A Felszabadulás utca a Petőfiből nyílik és bevezet a Bari hegybe,

A Kossuth utca pedig a tulajdonképpeni falutól mintegy 500 méternyire nyugatra a Rákóczi utca idenyúló végével közösen, külön álló egységet képez. Építészetileg a falu arculatára elsősorban az 1960-as – 70-es évek stílusa a jellemző, de itt-ott még maradt néhány hagyományosan régi lakóház és gazdasági épület is. Az alkalmankénti modernizálás és új építkezés már a mai sokszínű elveket követi.

A közművek teljes kiépítettségűek, minden utca szilárd burkolatú.

Hollád település közigazgatási feladatait a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A községben élő gyermekek óvodai nevelését, általános iskolai oktatását az önkormányzat a balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolában és Óvodában biztosítja. Munkanapokon a reggeli órákban mobil posta érkezik, illetve az önkormányzat mellett nyilvános telefonfülke és egy postaláda lett elhelyezve. A háziorvosi szolgálat is Balatonszentgyörgyön található, Holládon hetente kétszer van rendelés.

Az önkormányzat épületében a különféle közhivatalok rendszeresen tartanak fogadóórákat. A lakosság közszükségleti cikkekhez elsősorban a Petőfi utcában álló élelmiszerboltban juthat, emellett tervezetten érkeznek a faluba mozgó és alkalmi árusok is.

A közterületek rendezettek, a modern elvárásoknak megfelelő játszótér áll rendelkezésre, az infrastruktúra elfogadható.

 

Hollád község értékei

A településnek nagyon jó a megközelíthetősége, hiszen három közút csomópontjában fekszik; az M7 autópályáról saját lehajtója van. Vasútállomás 8 km-re Balatonszentgyörgyön található, az autóbusz-közlekedés elfogadható.

A balatoni üdülőkörzet háttértelepülésének számít. Lakó- és üdülőtelkek, valamint szőlőhegyi birtokok találhatók. A mezőgazdasági kistermelés feltételei megteremthetők, a szőlőgazdálkodásnak régi hagyományai vannak. Ez a vidék a környezeti ártalmaktól lényegében mentes, a növény és állatvilág egyed- és fajgazdag, a táj változatos. A környező erdőkben a vadásztatás sikeres gazdasági és szabadidős tevékenység.

Kiválóak a gyalogos túrázás feltételei. A bari hegyi Szent Donát Kápolna közismert célpont, amely a település büszkesége. Ezt a hegyi kápolnát a térség legrégebbi egyházi emlékei között tartják számon. 1785-ben Gróf Festetics Györgyné, Jakabházi Seller Judit építtette, az egyik legszebb panorámájú megszentelt helyre. Bar község Szent Miklós templomának romjából emelték, a Bar kisasszonyról elnevezett hegyen. Az új kápolnát Szent Donát tiszteletére szentelték fel.

A túrázás fejlesztésében kiaknázatlan lehetőségek rejlenek még…